Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 54 výsledků.

  Akce k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

  V roce 2016 se připravuje velké množství akcí k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si Pražský hrad připomene 700. výročí narození českého krále ...

  Císař Karel IV. v Takoníně

  V pátek 22. srpna hrajeme od 17:30 další představení o Karlu IV. Pěnkavův dvůr Faber Takonín

  Výstavka nových přírůstků

  ... střední až mladší doby bronzové, spony z doby římské, či dokonce minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu. Termín akce: 1. 1. 2018 až 30. 12. 2018 Podrobnosti na stránkách ...

  2018 Významná výročí

  ... - v Olomouci byla ohlášena mírová smlouva mezi Matášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským srpen 1488 - v Praze vychází tiskem první úplný překlad bible 8.3.1558 - sbor kurfiřtů zvolil novým římským císařem ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... Čunově) a jiných (Bratislava-Děvín) komplexů. Za vlády císaře Traiana došlo na konci 1. století k rozdělení provincie na dvě části, tj. Pannonii Superior (tzv. Horní v západní části) s hlavním městem Carnuntem ...

  Soutěž Římské dějiny v nás

  Protože se blíží významné výročí, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o zajímavé ceny. Přesně před 1845 lety – zřejmě v průběhu jara – překročila vojska císaře Marka Aurelia někde v prostoru Carnunta ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... datováno do období kolem série markomanských válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia. Na lokalitě byly objeveny nejen kovové nálezy, ale také stovky keramických fragmentů, jak ...

  1648 Vestfálský mír

  ... válku, které byly uzavřeny Svatou říší římskou (císař Ferdinand III. a další německá knížata), Španělskem, Francií (Ludvík XIV. a kardinál Jules Mazarin), zástupci Republiky spojených nizozemských provincií ...

  1348 Karel IV. zakládá Nové Město pražské

  ... stala se rovněž metropolí Svaté říše římské. Karel proto věnoval hlavnímu městu, které se mělo stát důstojným a reprezentativním sídlem císaře, velkou péči. Hned po svém návratu z říše, vydal dne 8. března ...

  Římská provincie Moravia

  ... válek na konci 2. století. Počátkem roku 172 vyrazily k Dunaji legie nejmocnější armády tehdejšího světa vedené samotným císařem Markem Aureliem. Cílem bylo posunout hranice Říma ve střední Evropě na sever ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... mince v oběhu nebyly. „Celkový počet nalezených mincí je 103 včetně jedné keltské. Římské mince jsou pozdně republikánské. Ražby většiny mincí patří Caesarovi a některé i římskému císaři Augustovi (vládl ...

  Lucemburkové

  Lucemburkové - šlechtický rod pocházející z Lucemburska a vládnoucí v Čechách v letech 1310-1437. 1310-1346 Jan Lucemburský 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský) 1378-1419 Václav IV. 1420-1437 ...

  1108 3. vraždění Vršovců

  V Praze 28. října roku 1108 byla většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky. Kníže Svatopluk se přidal na válečné tažení do Uher vedené císařem Jindřichem ...

  1316 Narodil se Karel IV.

  ... kurie. V cestě mu však stál význačný rival, císař Ludvík IV. Bavor (od roku 1314 římský král, od roku 1328 císař Svaté říše římské). U francouzského dvora ale Karel potkal Pierra de Rosieres (pozdějšího ...

  Aargau - nález římských mincí

  ... císařem Aurelianus. Mince jsou převážně bronzové, s vysokým, až pětiprocentním obsahem stříbra. Gefunden im Baumgarten – ein Münzschatz in Ueken 4'000 Münzen im 3. Jh. n. Chr. vergraben  Per Zufall ...

  0830 Vznik Velké Moravy

  ... Velkomoravské říše. V době vlády Mojmírovců se tento název nepoužíval. Názvem "hé megalé Moravia" bylo označeno panství knížete Svatopluka až v 10. století řeckým císařem Konstantinem II. Porfyrogennétos. ...

  Mojmír II.

  ... se nachází v záznamech byzanského císaře Konstantina II. Porfyrogenneta o "třech Svatoplukových prutech", které později převyprávěli kronikáři a spisovatelé. Této situace využili náčelníci českých kmenů ...

  0894-906 Mojmír II.

  ... záznamech byzanského císaře Konstantina II. Porfyrogenneta o "třech Svatoplukových prutech", které později převyprávěli kronikáři a spisovatelé. Této situace využili náčelníci českých kmenů Spytihněv a ...

  Rastislav

  ... 862 dorazilo jeho poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. s žádostí o poskytnutí křesťanské mise. Díky této žádosti na Moravu dorazili Konstantin (Cyril) a Metoděj. Rastislavova ...

  1619 Bitva u Záblatí

  Bitva u Záblatí proběhla 10. června 1619. Krátká bitva a první úspěch císařské armády v Čechách. Bitva u Záblatí (nedaleko Českých Budějovic, mezi Vodňany a Hlubokou) byla jedna z prvních bitev české ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo