Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 13 výsledků.

  Řeteč - nález mincí z 11. století

  Unikátní nález mincí z poloviny 11. století se podařil v březnu 2017 v lese u osady Řeteč na Mirovicku. Keramická nádoba ukrývala 1341 stříbrných denárů z doby panovníků Břetislava I. a Spytihněva ...

  2018 Významná výročí

  ... vyhnanství povolal kníže Spytihněv svého bratra Vratislava a vrátil mu Olomoucko 2.8.1058 - zemřela v uherském vyhnanství bývalá kněžna Jitka (vdova po Břetislavovi, matka Spytihněva, Vratislava, Jaromíra, ...

  sv. Vojtěch

  ... Vojtěcha a Pavlína v Římě, který je dnes zasvěcen apoštolu sv. Bartoloměji. Silvestrem II. byl Vojtěch svatořečen již dva roky po své mučednické smrti. Při vojenské výpravě Břetislav I. v roce 1039 ukořistil ...

  0997 Zavražděn sv. Vojtěch

  ... je dnes zasvěcen apoštolu sv. Bartoloměji. Silvestrem II. byl Vojtěch svatořečen již dva roky po své mučednické smrti. Při vojenské výpravě Břetislav I. v roce 1039 ukořistil tělesné ostatky sv. Vojtěcha ...

  1040 Bitva u Brůdku

  U obce Brůdek nedaleko od Kdyně v okrese Domažlice se 22.-23. srpna 1040 odehrála bitva mezi vojskem českého knížete Břetislava I. a římsko-německého panovníka Jindřicha III. Tato bitva byla reakcí ...

  1039 Knížecí rukojmí

  Spytihněv II. (1031 – 28. 1. 1061) z mocné dynastie Přemyslovců byl nejstarším synem známé dvojice Břetislava I. a Jitky. Jeho bratry byli Vratislav II., Konrád I. Brněnský, Ota Olomoucký (údělná moravská ...

  1099 tažení na Moravu

  V květnu 1099 přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu, vojensky ji obsadil a svěřil do správy svého bratra Bořivoje. Mimo jiné byl také obsazen hrad Podivín, který Břetislav II. ...

  Přemyslovci

  ... (?) Jaromír 1003-1004 Boleslav I. Chrabrý 1004-1012 Jaromír 1012-1033 Oldřich 1033-1034 Jaromír 1034 Oldřich 1034 (1035?) - 1055 Břetislav I. 1055-1061 Spytihněv II. 1061-1092 Vratislav ...

  Panovníci

  ... III. Ryšavý 1002-1003 Vladivoj 1003 (?) Jaromír 1003-1004 Boleslav I. Chrabrý 1004-1012 Jaromír 1012-1033 Oldřich 1033-1034 Jaromír 1034 Oldřich 1034 (1035?) - 1055 Břetislav I. 1055-1061 ...

  Přednášky Čeští panovníci a státníci

  ... ČVUT   Počátky českého království spadají do doby evropského kulturního obratu 11. století. Vratislav II. rozvíjel odkaz knížete Břetislava, který dále transformoval podle svých představ. Podařilo ...

  Staré pověsti keltské?

  ... kníže Břetislav II. "hned při počátku svého knížectví dal pokácet a spálit háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil". Není třeba připomínat, že šlo o typické projevy keltského pohanského ...

  Lexikon Slované - raný středověk

  ... kovářská technika sloužící k výrobě mečů Dekrety Břetislavovy - nejstarší známý zákoník přemyslovského státu vydaný knížetem Břetislavem I. v roce 1039 Démon - větší množství démonických bytostí - běs, ...

  Bardův hlas 2/2000

  ... prý kníže Břetislav II. "hned při počátku svého knížectví dal pokácet a spálit háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil". Není třeba připomínat, že šlo o typické projevy keltského ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo