Keltoi 1994-2017

  Víchov - nález bronzových náramků

  Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov
  Datování: pozdní halštat HaD3

  Při detektorovém průzkumu byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky mají malé rozměry a ležely u paty mohyly 1 cca 25 cm od sebe v hloubce 10 cm. Třetí náramek byl objeven cca 120 cm od prvních. Materiálové složení malých náramků bylo shodné, cca 55% mědi a 41% cínu, třetí náramek měl 29% mědi a 63% cínu. Podle jiných podobných náramků byl nález datován do pozdně halštatského období stupně HaD3.

  naramky wBronzové náramky, poloha U Osiky, HaD3

  Literatura: Pavel Břicháček, Martina Šmejdová: Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. Tachov), Archeologie západních Čech 13, 2017

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Víchov , Ha D

  Tagy: Ha D

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo