Keltoi 1994-2017

  -5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit

  5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit

  - Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.
  - V polovině 6. tisíciletí přicházejí nejstarší zemědělci pravděpodobně ze středního Podunají. Příchozí obyvatelstvo kolonizovalo především nejúrodnější území jižní a střední Moravy, v Čechách zakládali vesnice v Polabí, dolním Povltaví a Poohří. Tyto oblasti se stali součástí rozlehlého kulturního komplexu, neboť podobné nálezy se nacházejí na území od Ukrajiny po Paříž a od Kujav po Dunaj. V Čechách bylo zatím dokumentováno ca 600 sídel a na Moravě ca 400.

  Tagy: Neolit

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo