Keltoi 1994-2017

  -3 200 - 2 800 Jevišovická kultura

  Název je podle Jevišovice-Starý zámek na jihozápadní Moravě. Jevišovická kultura trvala nejspíše mezi lety 3 000 - 2 700 před Kr. a zanikla pravděpodobně po nástupu nového lidu se zvoncovými poháry.

  Lidé jevišovické kultury staví výšinná sídliště, plošně menší, přírodou dobře chráněná, ale bez jednoznačných dokladů opevnění; nížinné zemědělské osady jsou prakticky neznámé.
  Na sídlištích je doloženo rolnictví i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky.
  Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní idoly s půlměsícovitou či rohatou hlavou podobnou jakoucha džbánků (u obou se uvažuje o kultu Měsíce či býka).
  Kov se objeví jen ojediněle - pouze měděný depot.

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Jevišovice , Eneolit

  Tagy: Eneolit

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo