Keltoi 1994-2017

  0166-180 Markomanské války

  V letech 166-180 došlo k velkým střetům germánského obyvatelstva s Římany, známým jako Markománské války.

  Klid po předchozích bitvách byl narušen v roce 166, kdy odhadem 6000 bojovníků z kmenů Langobardů a Obiů vyrazilo z dolního Polabí, prošlo územím Markomanů a Kvádů a patrně při ústí Moravy proniklo do římské Panonie (dnešní Maďarsko), čímž byly zahájeny tzv. markomanské války. Ty byly ukončeny po dlouhých dvacetičtyřech letech v roce 180 tzv. Kommonovým mírem.

  Fáze válek:
  1. fáze 166 – pronikání Markomanů, Kvádů, Langobardů, Sarmatů… směrem k římské říši (172 pronikli až do Itálie)
  2. fáze 172 – 175 – Expedicio Germanica prima (Římanům se podařilo zadržet pronikající Germány a uzavřít novou klientskou smlouvu. Germáni vyklidili pás podél Dunaje a nebránili stavbě limitu)
  3. fáze 177 – 180 – Expedicio Germanica secunda (Římané pronikli daleko do země Kvádů, ale r.180 zemřel císař Marcus Aurelius a jeho syn Commodus uzavřel s Germány mír a stáhl se.)

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Markomané , Kvádové , Mušov , Marcus Aurelius , Commodus

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo