Keltoi 1994-2017

  Týnec nad Labem - hradiště

  Hradiště leží na návrší Kolo v nadmořské výšce 225 m. n. m., má 25 metrů vysoký skalnatý sráz nad břehem Labe. Opevněná plocha má oválný tvar o délce 700 metrů a rozloze 9 ha. Areál hradiště byl zcela znehodnocen dlouhodobou zemědělskou činností.

  Lokalizace: Okres Kolín, Středočeský kraj
  Datování: halštatské a laténské hradiště

  Zatím nelze spolehlivě zjistit, zda v době výstavby fortifikace představovala poloha ostrov mezi labskými rameny. Podle nálezů bylo hradiště možno datovat do pozdní doby laténské a podle některých názorů se jednalo o keltské sídliště, zřejmě centrum keltského osídlení Kolínska. Rozborem dochované fortifikace bylo zjištěno, že halštatské opevnění na severní a východní straně tvořila čelní palisádová stěna postavená do základového zářezu ve skalním podloží, za ní bylo naskládáno lomové kamení a celé hradební těleso bylo pak navršeno z kamene a zeminy. Na výše položených místech bylo prokázáno mladší laténské opevnění. V areálu byl zjištěn v letech 1974-79 nadzemní dům o rozměrech 8×6,5 metrů z 1. stol. př. n. l., kelímky na tavení železa, střepy z 2. – 1. stol. př. n. l., zlomek rotačního žernovu z křemence vytěženého u Velkých Žernosek a bronzový řetěz.

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Týnec nad Labem , Hradiště , LT D , Ha D

  Tagy: Hradiště, LT D, Ha D

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo