Keltoi 1994-2017

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  Laténské lokality s doklady barevné metalurgie:

  Čechy: Stradonice, Závist, Hrazany, Nevězice, Třísov, České Lhotice, Závist (stupeň LT A), Rubín, Týnec n/Labem-Kolo, Markvartice, Cehnice?, České Budějovice?, Dřemčice, Duchcov, Holubice, Hostivice, Hostomice, Chržín, Libkovice-Mariánské Radčice, Libochovice, Lužice u Kadaně, Poříčany, Přistoupim, Praha-Běchovice, Praha-Stodůlky, Radovesice, Řevnice, Srbeč, Stará Dobev, Statenice, Tuchoměřice, Tuchlovice, Žebrák, Osí
  Morava: Staré Hradisko, Hostýn?, Kojetín-Požaha, Loučka-Obírka, Lukov-Ostroh, Bořitov, Němčice-Víceměřice, Ptení, Brno-Ivanovice, Brno-Slatina, Čejkovice, Hrubá Vrbka, Komořany, Koryčany, Kralice na Hané, Křepice, Milonice, Mistřín, Modrá, Mutěnice, Náklo, Ohrozim, Pavlov, Polkovice, Pouzdřany, Pravčice, Šlapanice, Tvrdonice, Unkovice, Velké Hostěrádky, Víceměřice, Žatčany

  Bořitov - zpracování barevných kovů zde probíhalo pravděpodobně společně s železářskou produkcí
  Brno-Ivanovice - zahloubená chata obsahovala destrukci nespecifikovaného výrobního zařízení
  Brno-Slatina - na dně objektu byly nalezeny tři výhně a doklady zpracování železa
  Holubice - pravděpodobná destrukce pyrotechnologického zařízení a z blízkého okolí tohoto objektu zlomky tyglíků
  Hostivice
  - odkryty drobné vyhřívací pícky a kovolitecká dílna
  Hrazany
  - prováděno v rozlehlém objektu za hlavní branou oppida, v jeho prostoru (svahy Červenky) byla identifikována šperkařská dílna se zpracováním emailu
  Chržín
  - zásyp a bohatý technický inventář
  Libochovice
  - destrukce pyrotechnologického zařízení se spolu s množstvím fragmentů tyglíků
  Lužice
  - bronzový polotovar - tyčinka se stopami kování
  Mistřín
  - objekty dokládají jak přítomnost pyrotechnologických zařízení (vypálená dna) tak i nálezy bronzových slitků či tyglíků
  Modrá
  - uváděny dvě kopulovité pícky s možným vztahem k metalurgii
  Pavlov
  - zahloubený objekt s destrukcí kopulovité pece společně s tyglíky a keramickým kadlubem
  Praha-Stodůlky
  - v železářském objektu s destrukcí pece objeven i bronzový šrot patrně určený pro recyklaci
  Praha-Běchovice
  - Polozemnice je určena jako kovářská a bronzařská dílna
  Radovesice
  - objekty se známkami hutnění rud mědi. Metalurgická dílna byla nalezena v zahloubeném domě, objekt 122/78, datovaný do období LT C. Bylo zde nalezeno tavící zařízení (vana), tyglíky s kapkami mědi, hliněné ústí měchu, ?kamené drtiče rudy?, hlušiny a strusky.
  Staré Hradisko
  - výrobní objekty s nálezy souvisejícími s barevnou metalurgií pochází jak z prostoru zástavby v sousedství hlavní komunikace u vnitřní brány, tak i z prozkoumaného dvorce (především V část), uvažováno o spolupráci s kovářskou činností
  Statenice - zahloubená (kopulovitá?) pec, tavicí pánvičku, slitky bronzoviny a patrně i předměty určené k recyklaci
  Stradonice - metalurgické dílny v prostoru dvorců u hlavní komunikace a v okolí hlavní brány
  Šlapanice - v objektech se našly doklady pyrotechnologických zařízení, kamenný „pracovní stůl“, tyglík a nazelenalá přepálená a zestruskovatělá mazanice
  Tuchoměřice - ve dvou zahloubených objektech částečně zapuštěné kameny v podlaze (patrně pracovní podložky) spolu s možnými doklady destrukce nadzemního pyrotechnologického zařízení v okolí objektů
  Závist - doloženy dílny zpracující barevné kovy jak v okolí hlavní brány, tak i zahloubený objekt s množstvím mincovních destiček ze dvorce z předpolí oppida. Slabě zahloubený objekt XVII ve dvorci na akropoli vydal tavící kelímky a zlomky ingotu z přetavované bronzoviny. Také objekt XVI vydal kusy bronzoviny a kelímků a torzo hliněné pece s roštem a průduchy.

  Bratislava – Nálepkova ulici (Kolníková 1991, 29) - bylo zde objeveno celkem 223 tyglíků a jejich zlomků spolu s 22 zlomky mincovních destiček

  Otázce zpracování měděných rud se věnoval J. Waldhauser (1986; v rámci sídliště v Radovesicích Waldhauser a kol. 1993), který předpokládal alespoň částečné zpracování domácí mědi a cínu (resp. výrobu bronzu) v kontextu dostupnosti ke zdrojům výchozů měděných a polymetalických rud v oblasti Krušnohoří.

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE LT 3.38 Kovolitectví

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo