Keltoi 1994-2017

  Lexikon Keltové

  Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Zatím zkušební stránka! Data se doplňují.

  A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž  A


  Agara - řeka Ohře
  Akropole - převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
  Albis = Labe
  Albrechtice, hradiště Sedlo - oppidum v Pošumaví
  Amulet - ozdobný předmět, jemuž je připisován ochranný účinek

  abeceda


  B


  Beloves - vojevůdce zářivý, bájná postava pověsti, Titus Livius
  Beltine - keltský svátek, příchod jara slavený 30. dubna
  Berma - vodorovná plošina hradby
  Blaník - bájná hora, halštatsko-laténské hradiště
  Boiohaemum - název území Čech v době Keltů
  Bójové - keltský kmen obývající českou kotlinu
  Botka (u kopí) - na spodním konci kopí, železný kornoutovitý nástavec
  Brána - vstupní prostor do oppida, osady
  Brigita - irská světice

  abeceda


  C


  Cernunnos - keltský bůh, jelen, král lesa

  abeceda


  Č


  Čtyřúhelníkové svatyně - kultovní okrsky ohraničené valem a příkopem, např. Markvartice, Mšecké Žehrovice, Češov, Ludéřov, atd.

  abeceda


  D


  Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
  Druid - keltští kněží
  Drusada - žena druid
  Dub - posvátný strom Keltů
  Duhovka - lidový název pro keltské mince
  Duchcovský poklad - votivní poklad obětovaný podzemním božstvům
  Dvorec - ohraničené sídlo - obytné, výrobní a hospodářské objekty
  Dyzna - cihla s otvorem, jímž se vháněl vzduch do pece

  abeceda


  E


  Email, smalt - vrstva sklovité hmoty na kovu
  Epona - keltská bohyně koní a jezdců
  Esus - keltský bůh, vládl větru, stromům, jeho symbol je kanec

  abeceda


  F


  Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený
  Fergunna = Krušné hory?

  abeceda


  G


  Gabreta = Šumava
  Graffiti - rytiny, nápisy na keramice
  Grafit - tuha, přirozený uhlík, přísada do keramiky

  abeceda


  H


  Halštatská kultura, Hallstatt - doba přechodu z doby bronzové na železnou (cca 750-500 př. Kr.)
  Hercynský les - starověký název střední Evropy
  Hostýn - keltské oppidum
  Hrací kostky - pro hry, losování, kult
  Hradba - stavba obranného charakteru, má několik částí a forem
  Hradiště - České Lhotice - keltské oppidum
  Hradiště - opevněné sídlo
  Hrazany - keltské oppidum
  Hrnčířské pece - slouží k vypalování keramiky - jedno- a dvoukomorová
  Hrnčířský kruh - pomůcka na výrobu keramiky
  Hudba - dechové, bicí, strunné - carnyx, trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, dudy, ...

  abeceda


  I


  Imbolc - keltský svátek - příchod teplých dní, svátek jehňat a ovčího mléka, slaven 31. ledna

  abeceda


  J


  Jantar - žlutohnědá zkamenělá pryskyřice sloužící k výrobě šperků

  abeceda


  K


  Kadlub - odlévací forma
  Kanec - posvátné zvíře Keltů, častý motiv šperků
  Kalendář - lunární, čtyři hlavní období - samain, imbolc, beltine, lugnasad
  Kamenné stély - památky postavené v období před Kelty, jimi využívané?
  Kašperské Hory - oblast známá rýžováním zlata, blízko Obří hrad
  Kolkování - výzdoba keramiky pomocí razidla
  Kolo - symbol boha Taranise
  Kopí - součást výzbroje bojovníka
  Korál - vápnité schránky živočichů, používané u šperků
  Kovolitectví - řemeslo, zpracování a odlévání kovů
  Kůlové jamky - pozůstatek po svislých nosných prvcích domů
  Kult - náboženské obřady
  Kultovní místo, objekt - prostor určený k náboženským nebo magickým rituálům
  Kůň - důležité zvíře používané k jízdě a zápřahu

  abeceda


  L


  Labe = Albis
  Latén = mladší doba železná, doba laténská, rozkvět Keltů, 500 př. Kr. až 100 př. Kr.
  Lug, Lugh - keltský bůh řemesel a úrody
  Lugnasad - keltský svátek slavený kolem 1. srpna

  abeceda


  M


  Markvartice, svatyně - čtyřúhelníková svatyně
  Mazanice - jíl promíšený s plevami, slámou, apod. použitý na výmaz objektů
  Meč - nejcenější zbraň Keltů
  Menhir - stojící kameny
  Mince - zlaté, stříbrné tažby s různými motivy
  Mincovní destičky - pálená hlína, používáno k odlévání střížků pro mince
  Mlýn - soustava dvou kamenů na sebe položených k mletí obilí
  Mohyla - uměle navršený pahorek nad hrobem
  Mohylník - komplex mohyl
  Mšecké Žehrovice - keltská svatyně, místo nálezu nejznámělší kletské hlavy, Heroi
  Murus gallicus - tecnika výstavby hradby - zpevněný vodorovnou dřevěnou konstrukcí
  Mytologie - bájesloví, soubor mýtů, ústní lidová tvořivost

  abeceda


  N


  Nákrčník - šperk nošený na krku, symbol moci
  Nánožník - kruhy nosící se na kotnících
  Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod.
  Nemeton = posvátné místo
  Nevězice - keltské oppidum
  Nižbor - místo těžby a zpracování železa

  abeceda


  O


  Obět, obětiny - různé součásti keltských obřadů
  Obětní deska - místo pro ukládání obětí, jílovitá deska pomazaná na bílo (Bílina)
  Obří hrad - místo shromažďování druidů?, posvátné opevněné místo na Šumavě
  Obydlí - typické byly polozemnice, sruby, nadzemní sýpky, apod.
  Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
  Opasek - součást oblečení přidržující oděv a sloužící k zavěšení různých předmětů
  Oparno - místo těžby a výroby mlýnů
  Opevnění - různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...
  Oppidum - opevněná sídla
  Orant - postava se zdviženýma rukama v prosebném gestu

  abeceda


  P


  Pec - otopné zařízení domu
  Perly - šperk různých materiálů a tvarů
  Písmo - vlastní písmo Keltové neměli
  Plochá pohřebiště - charakteristické pro období od 4. st. př. Kr.
  Pluh - nářadí k obdělávání půdy orbou
  Podmokelský poklad - nález keltských mincí v roce 1771
  Pohřbívání, pohřební ritus - obřadné nakládání s ostatky zemřelého
  Posvátná zvířata - kanec, jelen, kůň, býk, havran,
  Potin - slitina mědi, cínu a stříbra nebo olova používaná k výrobě mincí
  Prsten - šperk na prstech různého tvaru a materiálu
  Přeslen - setrvačník vřetene sloužící k výrobě příze
  Přilba - součást zbroje sloužící k ochraně hlavy
  Pseudoantropomorfní meč - meč s rukojetí v podobě stylizované lidské postavy
  Puklice - kování na štítu kryjící zesílený střed a chránící držící ruku

  abeceda


  Q


  abeceda


  R


  Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou
  Rodina - základní společenská jednotka

  abeceda


  Ř


  Říp - posvátná hora, místo příchodu Segovese

  abeceda


  S


  Samhain - keltský svátek - nový rok, slaven 31. října
  Sapropelit = švartna
  Segoves - vojevůdce zářivý, bájná postava pověsti, Titus Livius
  Sídliště - místo osídlené lidmi
  Situla - kovová nádoba tvaru vědra
  Sklářství - umělecké řemeslo zažívající rozkvět
  Sklo - hmota vzniklá tavením křemitého písku s přísadami
  Spona - kovová součást oděvu spínající části oděvu
  Staré Hradisko - oppidum
  Stradonice - oppidum
  Struska - zbytek z redukce železa
  Stříbro - drahý kov používaný k ražbě mincí
  Svatyně - kultovní místo

  abeceda


  Š


  Šperkařství - soubor řemeslných činností
  Štít - důležitá část výzbroje bojovníka
  Šumava = gabreta
  Švartna - materiál pro výrobu náramků, černá hmota těžící se blízko uhlí, sapropelitové vrstvy

  abeceda


  T


  Taranis - keltský bůh slunce, nebes, hromu, blesku, ...
  Teutates - keltský bůh měsíce
  Textil - k výrobě se používal tkalcovský stav
  Torques, nákrčník - šperk, symbol moci
  Trojúhelník, triskeles, triquetrum - významný motiv výzdoby šperků, nádob. Symbol trojjedinnosti - zrození, život, smrt; nebe, země, vzduch; apod.
  Třísov - oppidum, možný název Abilunon?
  Tyglík - nádobka na tavení kovů

  abeceda


  U


  abeceda


  V


  Vladař - oppidum
  Vltava - Divoká řeka,
  Vůz - dopravní prostředek

  abeceda


  W


  Wyda - duchovní nauka, cvičení obdoba jógy

  abeceda


  X


  abeceda


  Y


  abeceda


  Z


  Zápona - ozdobné kovové zakončení opasku
  Zásobní jáma - hluboká jáma k uchovávání obilí
  Zásobnice - velká nádoba sloužící k uchoování potravin
  Závist - oppidum
  Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
  Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
  Zoomorfní - ztvárnění zvířecího těla nebo jeho části
  Zrcadlo - luxus Keltů

  abeceda


  Ž


  Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
  Železářská pec - slouží k tavbě železa
  Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka

  abeceda


  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Lexikon

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo